Esettanulmányok

Nagy mennyiségű irat tárolása és folyamatos adatszolgáltatás

Felmerülő igény

Az ország egyik legnagyobb közműszolgáltatója számos helyszínen tárolta a több, mint 10.000 ifm terjedelmű papíralapú iratállományát, melynek egységes, külső szolgáltatónál történő bérirattárolására és kezelésére kerestek megoldást.

Szakmai kivitelezés

Munkatársaink a meglévő irattári rend megtartása mellett, a napi ügymenet fontosságát szem előtt tartva, rövid határidőn belül készítették elő szállításra és tárolták be telephelyünkön a 10 km-nek megfelelő iratanyagot. A nyitott – kézi kiszolgálású – polcrendszeren tárolt iratállományból havonta átlagosan 500-1000 sikeres iratkikeresés valósul meg 3 órás SLA mellett.

Iratanyag szállítása magas biztonsági szint mellett

Felmerülő igény

Egy Kormányhivatal több különböző helyszínen tárolt iratanyagát szerette volna egy helyre központosítani és továbbra is saját hatáskör alatt kezelni, ehhez azonban szakszerű költöztetésre és irattári rend kialakítására volt szüksége.

Szakmai kivitelezés

A költöztetésben érintett, több mint 4000 ifm terjedelmű iratanyagszállítást magas adatvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelve valósítottuk meg, több helyszínen történő egyidejű munkavégzés mellett. A teljespolcrendszer leürítése, szétszerelése majd az új irattárba történő átszállítása és felállítása fokozott felügyeletet és szoros ütemtervet kívánt.
Az elszállítást megelőző iratrendszerezésünk és a részfeladatok terv szerinti ütemezésének betartása lehetővé tette, hogy a kialakított irattári rend szerint mielőbb betárolhassunk és használatra készen átadhassuk az irattárat úgy, hogy az az Ügyfél igényeit és elképzeléseit maximálisan szolgálja.

Iratrendezés és selejtezés, megsemmisítés előkészítése

Felmerülő igény

Minisztériumi igény merült fel a teljes irattári állomány projektszerű rendezésére és egységes irattári rend kialakítására.

Szakmai kivitelezés

Ezt a teljes körű iratkezelési feladatot megbízás útján teljesíthettük féléves időkeret alatt. Irattáros szakembereink a teljes iratanyag rendezését, a selejtezendő anyagok megsemmisítésre való előkészítését fokozott biztonsági előírások mellett valósították meg. Az egyszerre három helyszínen folyó munka során szakembereink a jogszabályi előírásoknak eleget téve alakítottak ki egy egységes irattári rendet, amely szavatolja a Minisztérium dolgozói számára az iratok azonnali és hatékony visszakereshetőségét.

Akik már minket választottak

Teljeskörű iratkezelési szolgáltatás

Felmerülő igény

Egy államigazgatási szerv jól kialakított irattári rendszerében, az állandó irattárazás mellett kapacitáshiány merült fel az éves szinten történő iratanyag rendezésre, selejtezésre, levéltári átadásra vonatkozóan.

Szakmai kivitelezés

Pályázat útján lehetőségünk volt több alkalommal elnyerni a teljes folyamat projekt szintű lebonyolítását, amely magába foglalta az iktatószám szerinti rendezést, selejtezést; az aktív- és passzív irattárak közötti átszállítást és betárolást, valamint az 1900-as években keletkezett irattári dokumentumok levéltári átadásának teljes körű megvalósítását.

Kihelyezett irattáros szakember biztosítása, irattár üzemeltetés

Felmerülő igény

Egy magyarországi bank pályáztatás útján hirdette meg az irattári rend kialakítására vonatkozó elképzelését, belső szabályozásoknak megfelelő iratkezelési szabályzat kialakítását.

Szakmai kivitelezés

A pályázatot cégünk nyerte el és a megvalósítás oly mértékben talált Ügyfél elégedettségre, hogy lehetőségünk nyílt irattáros szakemberek folyamatos biztosítására. Az általunk kihelyezett szakember jelenléte nem csak az irattár üzemeltetésének maximális hatékonyságát garantálta, de fokozottan költséghatékony megoldást is biztosított az Ügyfél számára.

Kiemelt biztonságú, bizalmas iratanyag tárolás

Felmerülő igény

Egyik nagyvállalati Ügyfelünk, mely a telekommunikációs szektort erősíti, javaslatot kért üzleti titoknak minősülő iratanyagainak és annak tartalmainak bizalmas tárolására.

Szakmai kivitelezés

Esetükben az irattároló dobozokat egyedi sorszámmal ellátott plombával együtt tároljuk, melyek Megbízónk telephelyén kerülnek rögzítésre. Így az átadás alkalmával minden esetben lezárt dobozok kerülnek átvételre és betárolásra, a doboz tartalmának ismerete nélkül. Az egyedi plomba garantálja Ügyfelünknek a doboz roncsolásmentes nyithatóságának megakadályozását.

Töltse le digitális cégbemutatónkat és ossza meg másokkal is!

Szakértői tevékenység, iratkezelési szabályzat, irattári terv

Felmerülő igény

Fennállásunk óta számos megkeresés érkezett különböző szektorokból iratkezelési szabályzat, irattári terv ellenőrzésére vagy akár teljes körű elkészítésére, hozzáértő Munkatárs hiányában valóban az egyik legnehezebb feladatok közé sorolható.

Szakmai kivitelezés

Szakértői tevékenységünkkel folyamatosan támogatjuk Ügyfeleink hatékony fizikai és elektronikus ügyiratkezelését. Mindennek keretében megannyi esetben készítettünk egységes, jogszabályi és törvényi előírásoknak megfeleltetett iratkezelési szabályzatot, irattári tervet, mely hosszútávon biztosította Megrendelőink iratkezelését.

Csődeljárás és felszámolás alatt álló cégek iratanyagainak tovább őrzése

Felmerülő igény

Állandó igény mutatkozik csődeljárás és felszámolás alatt álló, jogutód nélkül megszűnő cégek iratállományainak szakszerű, törvényileg előírt őrzési idő végéig történő tárolásra.

Szakmai kivitelezés

Leendő Ügyfeleinknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy hosszútávú megoldásként egyszeri beszállítás alkalmával biztosítsák irataik számára a mindenkori jogszabályoknak és törvényi előírásoknak megfelelő, iratanyag őrzési idejéig szóló bértárolást. Kiemelten fontos területnek tekintjük a Munkaügyi iratanyag megőrzését, melynek későbbi hiánytalan visszakereshetősége és adatszolgáltatása szükségessé válhat akár az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság számára is. Az iratanyag útja a szakszerű tárolást követően az őrzési idő végén selejtezéssel zárul, mely az alap megállapodásnak megfelelően a teljes projekt részének tekinthető.

Körjárat szervezés és lebonyolítás

Felmerülő igény

Az egyik országos kúthálózat anyagainak beszállítása és tárolása során merült fel a folyamatosan keletkező növekmény anyagok elhelyezésének és elszállításának problémája.

Szakmai kivitelezés

Az Ügyfél igénynek eleget téve alakítottuk ki az éves, körjáratban történő beszállítási szolgáltatást, mely a két betárolás közti intervallumban keletkező iratok szervezett és tervezett biztonsági előírásnak megfelelő elszállítását biztosítja.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ügyfélszolgálat

+36 1 469 6233

E-mail

info@docudepo.hu

Iroda

1145 Budapest,
Újvilág u. 50-52.

Raktár

2111 Szada,
Ipari park u. 23.